יוניק פאונד הוקמה ע"י אנשי מקצוע
מובילים ומנוסים בתחום האשראי בכלל
ומשכנתאות בפרט, עם נסיון שעולה
על עשור אנו מורגלים לפתרונות אשראי
חכמים ייצרתים יעילים והגיוניים.

"יוניק פאונד" הינה קרן אשר הוקמה במיוחד בעבור מתן אשראי לציבור הרחב ,כנגד שיעבוד בטוחות נדל"ן מדרגה ראשונה בלבד ואשר מסיבות שונות אינו יכול לקבל את האשראי או ההלוואות והמשכנתאות מהבנקים המסחריים השונים בישראל. "יוניק פאונד" היא קרן המנוהלת על ידי אנשי מקצוע מובילים ומנוסים בתחום האשראי בכלל , לרבות התמחות בתחום המשכנתאות.

"ביוניק פאונד" מבינים שלכל לווה צרכים ייחודיים ולשם זה הוקמה קרן יעודית זו העוסקת במתן פתרונות פיננסים מיוחדים, לתקופות שונות ובמסגרת של הלוואות שונות , עם מגוון לוחות סילוקין המותאמים ליכולת ההחזר החודשי של כל לקוח ולקוח. בשונה מבנקים מסחריים, פיתחנו מודל כלכלי המאפשר ללווה לקבל הלוואות לתקופות של עד 25 שנים בריביות קבועות, צמודות המבטיחות יציבות מירבית בהחזרים החודשים. הצוות הניהולי של" יוניק פאונד" כולל אנשי מקצוע בתחומי הכלכלה, ראיית חשבון, שמאות, ויועצים משפטים.

"יוניק פאונד" מאפשרת מגוון רחב של מוצרים פיננסים, כולל אפשרויות לגרייס מלא או חלקי, פירעון חלקי ,ריבית קרן בלוח שפיצר לתקופות שונות , הלוואות גישור וכו' . "ליוניק פאונד" גמישות יוצאת דופן בהליך הטיפול והאישור של בקשות האשראי, גם אם בקשות האשראי שלך נדחו ע"י הבנקים מסיבותיהם, קיימת אפשרות כי קרן "יוניק פאונד" תאפשר לך קבלת ההלוואה או משכנתא כיוון שהקרן איננה איננו כפופה להוראות בנק ישראל ועובדת על פי נהלים ואמות מידה אותם היא יצרה ואחראית להן.

האשראי שהקרן מעמידה לרשות הלווים מתבסס על בטוחות נדלניות, לרבות משקים וברי רשות במושבים , משרדים, חניות, ונדל"ן למגורים על כל סוגיו . אנו ממנים עסקאות תמ"א 38 א , כולל מתן ערבויות למוכרים ומימון ראשוני לקרקעות בבניה רוויה ,עד לכניסת בנק מלווה, וקבוצות רכישה קטנות המתקשות בגיוס מימון בנקאי.

ליעוץ אשראי מקצועי ללא התחייבות